Hakkında

                                                                                            

Amaçlar:

           

Dünyamız bilgi ve teknoloji çağını yaşamaktadır. İletişimde meydana gelen sürekli gelişmeler değişimi hızlandırmış ve zorunlu bir hale getirmiştir. Yapılan üretimlerde rekabet artmış, rekabet gelişmeyi, gelişme ise sürekli değişmeyi zorunlu hale getirmiştir.

Üretimde, yetişmiş insan gücünün yerini doldurulamaz kılan şey, eğitim ve beceridir. Eğitim seviyesi ile verimlilik arasında, sıkı bir ilişki ve doğru orantı vardır. Eğitim seviyesi arttıkça verimlilik artar ve kalite yükselir.

Dolayısı ile sanayi kuruluşları için gerekli insan gücünü yetiştirmek ve sanayi işbirliğini geliştirmek MYO Makine Programının ana hedefidir. Ayrıca MYO Makine Programını tamamlayan kişilerinden, kendi alanlarında istihdam, üretim, verimlilik ve kaliteyi en iyi derecede almakta ve makine mühendislerinin denetimi ve idaresi altında makine ve motorlu araçların tamir, bakım, kontrol, üretim, tasarım ve dizayn gibi  işlemleriyle uğraşan, makine mühendisi ile teknisyen arasında yetişmiş ara insan gücüne sahip olmaktadır.

Kayıt ve Kabul Şartları

 

1-      Lise ve dengi okul diploması

2-      DGS sınav sonuç belgesi

Kazanılan Derece

 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Makine Programı ön lisans diploması verilir. Makine Teknikeri unvanı kazanılır.

Bölüm Olanakları 

 

       Halen eğitim-öğretime devam eden Makine programı bünyesinde yer alan Makine uygulamaları atölyesi % 90 oranında, Makine programının makine-teçhizat ihtiyacını karşılayacaktır. Eksik olan makine-teçhizatlar da en kısa sürede tamamlanmaya çalışılacaktır. Yine okulumuzda, Teknik programlar bölümü bünyesindeki diğer programların çeşitli laboratuarlarında yer alan teknik donanımla da, teklif edilen programımızın laboratuar ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacaktır.

Mekanik ve ısıl sistemleri, bileşenleri, tasarlama, kullanma, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip olurlar.

Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yetenekleri olur.

Çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme yeteneği olur.

Laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplarlar.

Elle ve bilgisayar destekli teknik çizim hazırlayıp,  rapor hazırlamak ve teknik sunuş yaparlar.

Atölyelerde kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik ve pratik bilgi kazanırlar.

Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemlerini bilir ve en uygun üretim yöntemini seçebilirler.

Malzemeleri tanır, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilir ve imalat için uygun malzemeyi seçebilir.

Bilgisayar destekli tezgâhların (CNC) çalışma sistemlerini bilir ve bu tezgâhlarda parça üretimi için elle veya CAD-CAM yazılımları kullanarak üretim programları hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip olurlar.

Paket programlar kullanarak makine parçası tasarımlarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerisine sahip olurlar.